Ngoại Thất

 • Cánh hướng gió sau
 • Hõm tay cửa dạng vân các bon
 • Ốp bậc cửa khoang hành lý
 • Ốp hướng gió phía sau
 • Ốp hướng gió phía trước
 • Ốp hướng gió sườn xe
 • Ốp trang trí phía sau mạ crom
 • Ốp trang trí phía trước mạ crom
 • Vè che mưa mạ crom
 • Ốp trang trí sườn xe mạ crom

Tiện Ích

 • Hộp lạnh
 • Giá đựng giày
 • Hộp đựng đồ
 • Khay hành lý
 • Khay hành lý gập gọn
 • Lưới khoang hành lý

Chăm sóc bảo vệ

 • Bộ hỗ trợ khẩn cấp
 • Bạt phủ xe
 • Bơm lốp điện tử
 • Khóa lốp

Điện tử

 • Bộ mở cốp tự động
 • Gập gương tự động