GRANVIA

Di chuyển không giới hạn

3.072.000.000₫
Giá đề xuất 1
10.0/8.0
Tiêu thụ nhiên liệu 37

Giá và màu có thể khác nhau từng phiên bản

GRANVIA Models (0)

Chi tiết +

Điểm nổi bật

<% formData.highlights && formData.highlights.forEach(function(highlight, index) { var isVideo = highlight.media.split('.').pop().toLowerCase() == 'mp4'; if (index % 2 == 0) { %>
<% if (isVideo) { %> <% } else { %> <%= highlight.title %> <% } %>
<%= highlight.title %>
<%= highlight.description %>
Xem thêm
<% } else { %>
<%= highlight.title %>
<%= highlight.description %>
Xem thêm
<% if (isVideo) { %> <% } else { %> <%= highlight.title %> <% } %>
<% } }) %>

Điểm nổi bật