Vios khẳng định vị thế dẫn đầu với doanh số 2.145 xe, bỏ xa nhóm còn lại.